Regulamin Sali Prób
Regulamin ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego komfortu
kontaktów na linii zespół-właściciel i zespół-zespół.
Odpowiedzialność za szkody wywołane jego nieprzestrzeganiem ponosi nieprzestrzegający.
 1. Sala jest przeznaczona dla zespołów, które potrzebują miejsca do organizowania prób.
 2. Aby otrzymać prawo do wejścia na salkę należy uprzednio zarezerwować termin poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny pod adresem: (LINK).
  W przypadku sytuacji wyjątkowych, należy się kontaktować z właścicielem
 3. Rezerwacji terminu oraz anulowania już zarezerwowanego można dokonać jedynie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem!
  W przypadku sytuacji wyjątkowych, należy się kontaktować z właścicielem
 4. Próby są rozliczane według określonej stawki za każde rozpoczęte 30 minut.
  Zespół powinien opuścić salę dokładnie o godzinie, którą podał przy rezerwacji (należy również uwzględnić w tym czas na posprzątanie po sobie).
 5. W przypadku zalegania z płatnościami, zespół trafi na czarną liste, która jest dostępna na stronie internetowej.
 6. Muzycy korzystający z salki używają TYLKO WŁASNEGO SPRZĘTU!
  (wyjątek: sprzęt udostępniony przez właściciela, czyli perkusjia (bez talerzy), wzmacniacz wokalowy, basowy, gitarowy, mikser, mikrofon wokalowy oraz komputer)
 7. Sala jest przeznaczona wyłącznie do celów muzycznych - wszyscy obecni na próbie powinni być członkami zespołu. Za każda dodatkową osobę, zespół bierze odpowiedzialność.
 8. Zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych! Wolno palić tylko i wyłacznie na zewnątrz.
 9. ZAKAZ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU!
 10. Przed wyjściem z sali, należy doprowadzić ją do stanu, w jakim znajdowała się przed rozpoczęciem próby.
 11. W razie uszkodzenia lub zagubienia sprzętu pozostawionego na sali właściciel NIE PONOSI odpowiedzialności, jednak w sytuacji uszkodzenia wywołanego niewłaściwym użytkowaniem, dołoży wszelkich starań w celu znalezienia winowajcy.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, powiadamiając o tym zespoły.
 13. Właściciel zastrzega sobie prawo do ustalania innych zasad dla każdego z zespołów.
 14. Każdy zespół wchodzący na salę ma OBOWIĄZEK potwierdzić znajomość regulaminu i zgodę na jego warunki podpisem członków na przeznaczonej do tego karcie.