Sala prób
Próba zespołu* **- pln/h
Próba dwuosobowa - pln/h
Ćwiczenia indywidualne - pln/h
Wynajęcie sali w celach lekcyjnych - pln/h
Lekcja gry na perkusji - pln/h

Studio
Sesja nagraniowa - pln/h

Dodatkowe
Rezerwacja całego obiektu*** - pln/h
Wypożyczenie mikrofonu pojemnościowego, do nagrania próby W cenie próby

Słownik
* - Zespół, czyli trio lub więcej osób
** - Przy większej ilości godzin, odpowiednie zniżki
*** - Klient ma do dyspozycji sprzęt i obiekt do własnych celów nagraniowych, bez realizatora ze studia
Wszystkie ceny są cenami brutto.